Με τον όρο SEO (Search Engine Optimization) εννοούμε όλες εκείνες τις ενέργειες που συμβάλλουν στην υψηλή κατάταξη της ιστοσελίδας μας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.  Οι ενέργειες αυτές χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

→ Στο On-Page Seo που αφορά τις ενέργειες που γίνονται πάνω στο site μας όπως:

 • Σωστή δομή και περιεχόμενο που αφορά τις λέξεις κλειδιά που μας ενδιαφέρουν
 • Meta tags
 • Alt texts φωτογραφιών
 • Blogging
 • Χρήση εσωτερικών συνδέσμων
 • Χρήση εξωτερικών συνδέσμων
→ Στο Off-Page Seo που αφορά τις ενέργειες που γίνονται εκτός του site μας όπως:

 • Backlinks (links από άλλα websites που οδηγούν στο δικό μας)
 • Social Media ( Facebook, Instagram κ.λ.π.)
 • Google My Business
 • Reviews Πελατών
 • Guest Blogging
 • Καταχώρηση σε καταλόγους
 • Συμμετοχή σε forums

Θέλετε να βελτιώσετε την κατάταξη της ιστοσελίδας ή του e-shop σας στις μηχανές αναζήτησης;

Επικοινωνήστε μαζί μας!