Με τον όρο SEO (Search Engine Optimization) εννοούμε όλες εκείνες τις ενέργειες που συμβάλλουν στην υψηλή κατάταξη της ιστοσελίδας μας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Οι ενέργειες αυτές χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

→ Στο On-Page Seo που αφορά τις ενέργειες που γίνονται πάνω στο site μας όπως:

  • Σωστή δομή και περιεχόμενο
  • Meta tags
  • Alt Tags
  • Χρήση Internal Links

→ Στο Off-Page Seo που αφορά τις ενέργειες που γίνονται εκτός του site μας όπως:

  • Backlinks (από άλλα sites)
  • Καταχώρηση στις Μηχανές Αναζήτησης ( Google, Bing κ.λ.π.)
  • Social Media ( Facebook, Instagram κ.λ.π.)
  • Διαφημίσεις PPC (Pay Per Click)
  • Καταχώρηση σε καταλόγους
  • Συμμετοχή σε forums

Θέλετε να βελτιώσετε τα αποτέλεσματα αναζήτησής της επιχείρησής σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας!