Μήπως ήρθε η ώρα για αναβάθμιση της ιστοσελίδας μου;

Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ώρα για αναβάθμιση και ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας μας; Τι πρέπει να κάνουμε για να φέρουμε αποτέλεσμα;